Get Adobe Flash player  นายสุรเชษ นิ่มกุล
  นายก อบจ.อ่างทอง

  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้501
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน3564
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10775
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา22726
  mod_vvisit_counterเดือนนี้44233
  mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา104276
  mod_vvisit_counterทุกวัน2720671

  We have: 102 guests online
  IP ของคุณ: 35.172.100.232
   , 
  วันที่: 17 ก.ย., 2019

  1) ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานสารบรรณ งานจัดทำตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานหักภาษีเงินได้ และการนำส่งสรรพากร งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานกองทุนเงินสะสมองคการบริหารส่วนจังหวัด งานช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ งานแบ่งสรรเงินรายได้ตามกฎหมาย งานสวัสดิการต่างๆ งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  2) ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำรายงานประจำเดือนประจำปีและงานอื่นๆ งานบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำนาญ (ครู) งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำรายงานรับจริง-จ่ายจริง และเงินเหลือจ่าย ตกเป็นเงินสะสมประจำปีเพื่อส่งฝาก กสอ. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

  3) ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุกลาง งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ , ครุภัณฑ์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และการายงานผลการติดตามการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติของส่วนกลาง ที่จัดสรรให้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  4) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานจัดเก็บ รักษา และการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษา และการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักาเอกสารหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานจัดทำประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม งานจัด ทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ชำระภายในกำหนดงานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและละเมิดข้อบัญญัติงานประสาน การวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บ งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด การจัดเก็บรายได้งานจัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม งานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ทุกประเภท งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม และ การจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงานเกี่ยวกับการดำเนินการ การยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   
  กันยายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5
  ไม่มีกิจกรรม