Get Adobe Flash player  นายสุรเชษ นิ่มกุล
  นายก อบจ.อ่างทอง

  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้1058
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน3682
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8642
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา31159
  mod_vvisit_counterเดือนนี้103435
  mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา105954
  mod_vvisit_counterทุกวัน2675597

  We have: 83 guests online
  IP ของคุณ: 18.232.171.18
   , 
  วันที่: 26 ส.ค., 2019

  1) ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  - งานสารบรรณ งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ งานจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานออกแบบ กำหนดรายละเอียดและเขียนแบบ งานจัดทำและกำหนดแบบแปลนมาตรฐานและกำหนดราคาสิ่งก่อสร้าง งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง งานสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่ร้องขอ งานวิศวกรรมโยธา 1 (ด้านถนน-สะพาน) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน วิศวกรรม งานถนนและ สะพาน งานออกรายการ รายละเอียด ทางด้านวิศกรรมงานถนนและสะพาน งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนด รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและ สะพาน งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรม งานวิศวกรรมโยธา 2 (ด้านอาคาร-สิ่งก่อสร้าง) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานอาคารและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานประชาสัมพันธ์ งานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา งานควบคุมการก่อสร้างในวิศวกรรมสาขา ถนนและสะพาน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  2) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบ
  - งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและ ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้าน วิศวกรรมงานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย และงานสถาปัตยกรรม งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม สาขางานอาคารและก่อสร้างอื่นๆ งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ งานดูแล ควบคุม สถานที่ท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงทุนหรือที่ได้รับมอบหมาย งานเรือนเพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไมประดับ และดูแลภูมิทัศน์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย

  3) ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบ
  - งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี งานควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ รถยนต์และเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนและควบคุมการใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง งานการจัดทำแผนงานการควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอะไหล่อุปกรณ์สำหรับยานพาหนะและเครื่องยนต์ งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และเครื่องจักรกลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  4) ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
  - งานแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม งานแผนงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานแผนการอพยพ เคลื่อนย้ายราษฎร งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม งานจัดการสิ่งแวดล้อมและ มลพิษต่างๆ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การคุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์เครื่องจักรกลและอาคาร ที่ทำการบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  5) ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ
  - งานวางแผนและวางโครงการผังเมือง งานการวางและจัดผังเมืองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท การวางผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ งานทะเบียนข้อมูลสาธารณูปโภค งานการพัฒนาปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือ วัตถุสถานเพื่อการผังเมือง งานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผังเมือง งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดระบบผังเมือง งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผังเมือง งานประสานงานเกี่ยวกับผังเมืองรวม งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

   
  สิงหาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  ไม่มีกิจกรรม