เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.( ๒ ก.ค.๕๖) นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางอัปสร เวศพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "การศึกษาสายอาชีพกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง