จังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ วัดยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมทำบุญในโครงการฯ ดังกล่าว