องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยจัดให้มีบรรยากาศของงานแนวย้อนยุคมนต์รักลูกทุ่ง และมีการประกวดกระทง ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมเที่ยวชมงานและลอยกระทงเพื่อสะเดาะห์เคราะห์ ขอขมาพระแม่คงคา เป็นจำนวนมาก