องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการนำของนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการธรรมะนำพาชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองโดยได้นิมนต์หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี มาบรรณยายธรรมให้กับคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองโดยได้รับเกียรตินายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดต่างๆ และพ่อค้า ประชาชน ให้ความสนใจเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วย