เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีฯ และได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก โดยพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง